مجموعه برنامه شمیم شفا(2)
*موضوع : پیشنهاد طب اسلامی برای دفع مواد زائد

**با حضور دکتر منتظر و استاد خیراندیش

http://www.aparat.com/v/Y7WHf

پاسخ دهید