post

?واکسن کاهش علاقه مردم به دین

?واکسن کاهش علاقه مردم به دین :

پروژه funvax یکی از محرمانه ترین پروژه های بیوتروریستی پنتاگون برای تغییر مذهب و تعییر رفتار مسلمانان است بسیاری تلاش دارند این حرف را یک توهم توطئه و شایعات مطرح نمایند که تخیلات برخی بزرگ نمایان تهید است .
تهدیدات نوین زیستی دیگر” وبا و طاعون نیست بلکه بسیار پیچیده تر از اینهاست . در آینده اطلاعات جدیدتر در اختیارتان قرار خواهیم داد.
?منبع فعلی :
http://www.wanttoknow.info/health/funvax_fundamentalist_vaccine.shtml