post

علت دوپوست ( دو لایه) شدن نان چیست؟

علت دوپوست ( دو لایه) شدن نان چیست؟
آیا دوپوست شدن نان اشکال دارد؟
گاهی اوقات مصرف کنندگان از بروز این حالت که درشکل بالا میبینید شکایت میکنند وآن را یک ایراد می دانند! در صورتی که نه تنها ایراد محسوب نمیشود بلکه یک حسن بزرگ است که نشان میدهد
۱. خمیر مصرفی به اندازه کافی خوابیده ! و ورامده ولانه زنبوری وپفکی شده است.
۲.خمیر به اندازه کافی مخمر دارد.
۳.خمیر به اندازه کافی خمیر ترش دارد
4.بالا بودن گلوتن ارد .اگر چسبندگی خمیر زیادباشد مانع فرار زودهنگام گازهای ناشی از تخمیر شده وداخل بافت نان را اسفنجی میکند
۵. اگر زمان پخت نان بجای ۲۰ ثانیه به ۶۰ یا۱۲۰ یابیشتر افزایش یابد باعث ژلاتینه شدن نشاسته ارد و اسفنجی شدن بافت نان وبروز این حالت زیبا میگرد.
از افرادی که میخواهند در این رشته اظهار نظر کنند خواهشمنیم این شعر را آویزه گوششان کنند:
گرنداری دانش ترکیب رنگ
بین گلها زشت یا زیبا مکن
خوب دیدن شرط انسان بودن است
عیب را دراین این وآن پیدا نکن.

محمد رضا خواجه
متخصص نانهای سنتی